Kachna #9 Čínané poručí přírodě v příští pětiletce

Sluníčko na počkání a čistý vzduch do tří dnů. Číňané se vždycky snažili poručit větru dešti. Nejen Mao patřil se svými pokusy v zemědělství během velkého skoku vpřed mezi první obchodníky s deštěm. Už jeho předchůdci v Číně a dalších zemích razili zásadu, že příroda nesmí stát blahobytu v cestě.

Pěkné počasí na vojenskou přehlídku při příležitosti státního svátku? Není problém! Přesunout vodu z jihu na pouští vysušený sever? Zahrneme do příští pětiletky! Vyčistit vzduch v čínských městech od smogu? Pošleme vodní dělo! Zastavit povodně na řece Yangtze? Postavíme největší přehradu na světě! Můžeme se smát čínským inženýrům, kteří při Olympijských hrách v Pekingu zaháněli déšť raketami, ale zoufalé úpění životního prostředí v Číně už doléhá až k nám.

Kromě světýlek na vánoční stromek Čína také vytváří smog pro celý svět. Kvůli elektřině nutné pro běh čínských továren a domácností Čína každý rok spálí polovinu ze světové spotřeby uhlí. Letos dvakrát předhoní USA v emisích z výroby elektřiny. Jedovaté látky se nedrží jen nad čínskými městy, ale dýchají je například obyvatelé Los Angeles. Až 20 % čínského smogu jde na export. Čínská vláda omlouvá zamořený vzduch svým právem na zbohatnutí a přesunem špinavé produkce ze Západu do Číny. Obyvatelé čínských měst zatím nakupují masky a instantní vzduch v lahvích.

Peking, město na kraji pouště Gobi, se možná jednou stane největším pouštním městem. Jeho rostoucí populace si žádá více vody, která se do Pekingu přesouvá z úrodných severovýchodních území. Tato místa vhodná pro pěstování obilí stále častěji sužují sucha. Nízká úroda pak nutí Číňany získávat obilí na světových trzích. Jejich zájem ovlivňuje jeho cenu. Devět největších dovozců obilí najdeme na Blízkém východě. V zemích jako Egypt nebo Tunis, jakékoliv zvýšení ceny spotřebitelé ihned pocítí. V roce 2011 udeřilo v Číně historicky nevídané sucho a Číňané museli vyrazit na nákupy. V kombinaci s nezaměstnaností a dalšími problémy v arabských zemích se původní potravinové nepokoje rozrostly v protesty, které zamíchaly celým regionem.

Růst ekonomiky v Číně stejně jako v minulosti v Americe a Evropě přináší nezvratné změny. Každý Číňan chce žít svůj vlastní čínský sen – koupit si auto, dva byty ve městě a vychovat jedno dítě (nejlépe syna). Nemůžeme Číňanům vyčítat, že se chtějí mít lépe. Jen doufejme, že v další pětiletce nebudou přírodě poroučet stejně jako dosud.